Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Thairis air mìosan an t-Samhraidh chuala sinn mu bhatail ainmeil a thachair ann an àiteachan air feadh Alba. Am measg nan làraich air an do thadhail Coinneach tha Flodden, Drochaid Shrùighlea, Langside, Prestonpans, Inbhir Lòchaidh agus Sherriffmuir. Còmhla ri Coinneach air chuairt bha Iain MacAmhlaigh, am Brigadier Iain MacPhàrlain, Aonghas MacNeacail, Seonaidh Dòmhnallach, Alasdair Macilleathain, Calum Mac a' Ghobhainn, Iain Tormod MacChoinnich agus Ailean Mac an Tuairneir. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 4 Mar 2014 21:03