iPlayer Radio What's New?
Image for 04/03/2014

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

04/03/2014

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Tuesday 04 March 2014

Thairis air mìosan an t-Samhraidh chuala sinn mu bhatail ainmeil a thachair ann an àiteachan air feadh Alba. Am measg nan làraich air an do thadhail Coinneach tha Flodden, Drochaid Shrùighlea, Langside, Prestonpans, Inbhir Lòchaidh agus Sherriffmuir. Còmhla ri Coinneach air chuairt bha Iain MacAmhlaigh, am Brigadier Iain MacPhàrlain, Aonghas MacNeacail, Seonaidh Dòmhnallach, Alasdair Macilleathain, Calum Mac a' Ghobhainn, Iain Tormod MacChoinnich agus Ailean Mac an Tuairneir. bbc.co.uk/coinneach.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss