Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

William Stewart Missionary

Anns an t-seirbheis chuala sibh na sailm agus leughadh a leanas:
Salm 93: 1-2 air fonn Torwood le Domhnall Iain Dòmhnallach os cionn na seinn agus Salm 32: 1-2 air fonn St David le Gordon MacLeòid os cionn na seinn. Chaidh an t-seinn a' chlàradh ann an Eaglais na h-Alba ann am Paibeil an Uibhist a Tuath.
Leughadh:
Eabhraidhich 7: 11-28
Ceann teagaisg 7:25.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 2 Mar 2014 21:00