Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Taigh-òsta Westford 2

San dàrna prògram san t-sreath tha Uilleam Dòmhnallach a' leantainn air a chuairt mu thaobh an iar Uibhist a Tuath agus, mar iomadach duine eile 's dòcha, tha e air stad greiseag nas fhaide aig Tàigh- òsta Westford. 'S e àite trang a bh' ann agus àite aoigheil. Na chuideachd a' bruidhinn air na làithean a dh'fhalbh, tha Alasdair Linc agus a bharathair-cèile Dòmhnall MacCarmaig. Rinn athair Alasdair, Anndra, òran mun taigh-seinnse, an 'taigh bhiorach' mar a bh'ac air sa sgìre agus cluinnidh sinn sin cuideachd. Tha iad cuideachd a' toirt greis a' bruidhinn air obair croitearachd agus air eilean Hèisgeir.

Às dèidh sin tha Uilleam a' gluasad gu gnìomhachas an ìre mhath ùr san àite, gnìomhachas bèicearachd Ailein MhicIlleathainn a tha air leudachadh gu bùth ann an Ceann a Bhàigh. Tha e cuideachd a' tadhail air Ùrachadh Uibhist, ionad coimhearsnachd agus cafaidh a tha e fhèin gu math soirbheachail, agus Catriona Linc ag innse mar a thàinig e gu bith.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 2 Mar 2014 10:30