Sorry, this episode is not currently available

An Aithris Ainmeil

An Rainse/The Ranch Episode 15 of 26

Tha dùil aig aon dhe na h-eich ri searrach agus tha Lena agus càch a' coimhead as a dèidh aig an rainse. Nuair a tha companaidh telebhisean a' tighinn airson clàradh a dhèanamh tha seo a' cuir cais air Samantha. Aig a cheann thall tha i ag adhbharachadh trioblaidean mòra do gach neach.

One of the mares is expecting a foal and Lena and her friends are caring for her at the Ranch. When a television crew arrive to film at the ranch, Samantha gets really annoyed and causes trouble for everyone.

Release date:

22 minutes

Last on

Sun 2 Apr 2017 17:05