Sorry, this episode is not currently available

Episode 20

Dè a-nis?, Series 21 Episode 20 of 24

Bidh Derek & Megan le ploidh 's fealla-dhà bhon stiùidio agus bidh Steph & Seumas ri beagan draoidheachd. 'S e Bunsgoil Inbhir Pheotharain a bhitheas a' feuchainn air Bunsgoil Stafainn a ghluasad bho mhullach clàr 'Puingean nam Boingean'.

Derek & Megan will be entertaining us in the studio, whilst Steph & Seumas perform some more magic! Dingwall Primary School take on the hopper challenge and try to go above Staffin at the top of the 'Puingean nam Boingean' leaderboard.

Release date:

1 hour

Last on

Wed 26 Feb 2014 18:05

Tunnagan Rubair

  • Peant
  • Bruisean pheant
  • Pinn dathte
  • Glaodh
  • Stuthan airson nan tunnagan a’ sgeadachadh
  • Siosar