Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Pluto. Feasgar Diardaoin agus cothrom aig cuideigin bhon luchd eisteachd trì òrain a thaghadh agus innis carson a tha iad sònraichte dhaibh. Cluichidh Pluto rud sam bith! Sùil cuideachd air spòrs ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta. Ma tha fiosrachadh agaibh no ma tha sibh airson òran a' chluinntinn, cur fios thugainn! Fàg teachdaireachd air ar duilleag Facebook, no cur post-dealain gu pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh 08000 967050.

Entertainment and the latest news to see you home with Derek MacKay. Tonight, one listener chooses 3 songs revealing why they are so special. A look also at up and coming local, national and international sporting events over the weekend. If you have any information or requests get in touch via our Facebook page, e-mail us at pluto@bbc.co.uk or contact us on the freephone: 08000 967050.

If you have 3 songs and special reasons as to why they are important we would love to hear from you. Phone 08000 967 050 or e-mail: pluto@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Thu 20 Feb 2014 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.