Sorry, this episode is not currently available

Episode 19

Dè a-nis?, Series 21 Episode 19 of 24

Bidh sinn a' toirt sùil air ais air na rudan èibhinn agus gòrach anns an robh Megan an sàs air Dè a-nis? gu ruige seo. 'S i Kirsteen Mhoireasdan às na Hearradh a bhitheas ag innse dhuinn mu na rudan as fhèarr leatha agus bidh Bunsgoil Chàirinis a' feuchainn air 'Puingean nam Boingean' a dhèanamh nas luaithe na sgoil sam bith eile.

We will be reviewing the funny and crazy things Megan has been up to in her first series at De a-nis? Kirsteen Morrison from Harris will be revealing her favourite hobbies and pastimes, and Carinish Primary School will be trying to reach the top of the 'Puingean nam Boingean' Leader board, as they take on the hopper challenge.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 23 Feb 2014 17:30

Creidheanan Ath-chleachdaidh

  • Seann chreidheanan briste
  • Treidhe silicon le cruthan