iPlayer Radio What's New?
Image for 30/01/2014

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/01/2014

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 30 January 2014

Am bheil daoine a' tuigsinn àbhachdas am Moireach? Thuirt Anndra Moireach an-dè air na meadhanan sòisealta gun robh e a' dol a phòsadh a charabhaidh Kim Sears, bha na paipearan air bhoil leis an naidheachd airson greiseag, ach as dèidh laimh, dhearbh e nach robh ann ach fealla-dhà.

Tha coiridh le feòil geòidh air a' chlàr-bìdh aig Sgoil Lìonacleit an-diugh 's sgoilearan 'san àrd-sgoil a' cuir air dòigh biadh sònraichte airson sgoilearan agus muinntir na coimhearsnachd. Tha seo mar phàirt de chùrsa croitearachd agus cùrsa HE a thathar air a bhith a' dèanamh anns an sgoil. Cluinnidh sinn ciamar a tha a' dol dhaibh agus mar a tha a' bhuidheann Machair Life air taic a thoirt dhan phròiseact.

Agus bidh Domhnall Macsuain air ais leis an t-sreath - Na còig rudan air nach robh fhiosam mun àm seo an t-seachdain a chaidh!

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss