Sorry, this episode is not currently available

Modern Mistress Stove/Stòbha Modern Mistress

Fianuis Shuil Episode 5 of 6

Sùil air feadhainn dha na atharraichean mòr anns an ficheadamh linn agus na leasaichean ura a thug buaidh air beatha muinntir a Ghàidhealtachd.

Reflecting on major changes in the twentieth century and the impact of modern developments on Highland communities.

Release date:

25 minutes

Last on

Thu 5 May 2016 19:05