This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Suipear Burns

Suipear Burns an Gàidhlig le òraidean, òrain, bàrdachd is cèol mar chuimhne air Raibeart Burns le Iain MacIlleMhìcheil sa chathair. Cluinnear Oraid Chuimhneachaidh Raibeart Burns bho Mhurchadh Moireasdan o Chaidreachas Raibeart Burns, Deoch-Slàinte nan Caileagan bho Bill Innes agus Freagairt nan Caileagan bhon Ollamh Anna Lathurna NicIllìosa.

John Carmichael hosts a Gaelic Burns Supper from Glasgow University Union with Murdo Morrison, Bill Innes, Dr Anne Lorne Gillies, Ceitlin Smith, David Shedden, Alison MacNeill, Iain MacAskill, Murdo Angus MacLean, Seumas Scullion and Innes Scullion.

1 hour

Last on

Sun 26 Jan 2014 15:30
Added. Check out your playlist Dismiss