Sorry, this episode is not currently available

Capercaillie

Cuirm @ Celtic, 2013/14 Episode 1 of 9

Linda NicLeòid a'lìbhrigeadh sreath ùr de phrògramman ciùil bho fhèis Celtic Connections, a'tòiseachadh le Cuirm@celtic: Capercaillie. Tha a'chiad prògram a'tighinn bho Talla-ciùil Rìoghail Ghlaschu, agus a chòmhlan a comharrachadh 30 bliadhna bho thòisich iad ann an Earra Ghàidheal.

'S fhada bho thainig Capercaillie gu aire a'mhòr shluagh agus tha'd air cliù a chosnadh dhaibh
p'fhèin mar luchd-ciùil agus iad air ceòl agus òran Gàidhlig a thaisbeanadh air feadh an t-saoghail. Thug iad clàr ùr a-mach an uiridh agus tha na h-òrain agus na puirt bho 'At The Heart of It All' nam bun-stèidhidh airson a chuirm-ciùil.

Air an àrd-urlar, tha aoighean sònraichte a'toirt an taic cheòlmhor dhaibh: Kathleen NicAonghais; Sineag Nic an t-Saoir; an cluicheadair banjo, Gerry O'Connor; Kris Drever agus cuid d'en luchd-ciùil a bha nam buill d'en chòmhlan uaireigin.

Presented by Linda MacLeod, Cuirm@celtic: Capercaillie, features the acclaimed band in concert at Celtic Connections, 2014, as part of their 30th anniversary celebrations. Long recognized as one of the world's foremost contemporary Celtic bands, they were amongst the first to take the wealth of songs and music from the Gaelic tradition to the wider music scene.

In the three decades after the band formed in Argyll, Capercaillie have taken Gaelic music to audiences all over the world and to the top of the charts. At the centre of this concert is music from their new album, 'At the Heart Of It All', which goes back to their roots, with the emphasis on songs.

Appearing onstage with the band are some of the singers and musicians who played on the album and guests include Kathleen MacInnes, Sineag MacIntyre, Gerry O'Connor and Kris Drever, plus musicians from earlier Capercaillie line-ups.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 17 Jul 2016 22:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Cuirm @ Celtic