Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

23/01/2014

Tha còig bliadhna fichead bho bhàsaich an neach-ealain Salvador Dali. B' e aon de na luchd-ealain a thòisich an iomairt Surrealism. Bidh Calum Angus MacAoidh ag innse mun duine, a bheatha, agus a' bhuaidh a th' aige fhathast air saoghal ealain.

Cluinnidh sinn bho Linda NicLeòid mun tachartas 'Cluaidh 's a' Cho-Fhlaitheas' a tha mar phàirt de fhèis Celtic Connections, cuirm a tha a' tarraing air an iomadh òran a rinn Gàidheil a sheòl à Cluaidh chun a h-uile cearnaidhean dhan t-saoghal.

Agus tha Dòmhnall MacSuain air ais leis an t-sreath - Na còig rudan air nach robh fhiosam mun àm seo an t-seachdain a chaidh!

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Thu 23 Jan 2014 12:03