Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sia mìosan gus an tòisich geamannan a' Cho-Fhlaitheis ann an Glaschu, an-diugh bi sinn a' foighneachd dè an ìre aig a bheil an obair ullachaidh agus ciamar tha muinntir a' bhaile a' faireachdainn?

Cuin agus càite a bheil e laghail do dhuine sam bith neach eile a chuir an grèim, innsidh am fear-lagha Iain MacDhùghaill dhuinn.

Tha trì cheud bliadhna bho rugadh am bàrd ainmeil Rob Donn à Cataibh agus tha Dòmhnall Iain MacIomhair a' toirt sùil air eachdraidh beatha a' bhàird agus air cuid den bhàrdachd aige.

Anns an t-sreath mu dheidhinn eachdraidh teaghlaichean Rìoghail na Roinn Eòrpa, tha Tommy MacAsgail air ais agus an t-seachdain seo se teaghlach Rìoghail a' Bheilg a th'aige dhuinn. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 23 Jan 2014 21:00