Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Llafur tramor: Pwy sy'n ennill a cholli?

Ers dechrau Ionawr mae pobol o Fwlgaria a Romania bellach yn cael dod i wledydd Prydain i weithio. A gydag etholiad cyffredinol ar y gorwel yn 2015, mae llafur tramor ’nôl ar frig yr agenda wleidyddol, a’n rhannu barn. Mae un Aelod Seneddol o Gymru wedi dweud wrth Manylu fod angen deddfu, er mwyn gwneud yn siwr fod pawb yn cael cyfle teg yn y farchnad waith – yn weithwyr tramor a phobl leol. Ioan Wyn Evans sy’n edrych yn fanylach ar y ddadl ar gyflogi gweithwyr tramor, gan holi pwy sy’n elwa a phwy sy’n colli?

Dyddiad Rhyddhau:

29 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 26 Ion 2014 17:31

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.