Sorry, this episode is not currently available

Hattersley Loom/Beart Hattersley

Fianuis Shuil Episode 4 of 6

Sùil air feadhainn dha na atharraichean mòr anns an ficheadamh linn agus na leasaichean ura a thug buaidh air beatha muinntir a Ghàidhealtachd.

Reflecting on major changes in the 20th century and the impact of modern developments on Highland communities.

Release date:

25 minutes

Last on

Thu 28 Apr 2016 19:05