Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Aileag na Nollaige

Air Latha na Nollaig prògram sònraichte à Bunsgoil Lacasdail ann an Leòdhas far a bheil na sgoilearan air a bhith uabhasach trang ag obair airson consairt mòr na Nollaig am bliadhna 'The Lion, The Witch and The Wardrobe'. Cluinnidh sibh cò ris a tha e coltach a' cuir air dòigh consairt mòr den t-seòrsa seo, a' cruthachadh nan èididhean agus ag ionnsachadh na loidhnichean. Nach gabh sibh sgrìob gu ruige Narnia còmhla riutha.

57 minutes

Last on

Christmas Day 2013 11:00

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.