iPlayer Radio What's New?
Image for Aileag na Nollaige

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Aileag na Nollaige

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Wednesday 25 December 2013

Air Latha na Nollaig prògram sònraichte à Bunsgoil Lacasdail ann an Leòdhas far a bheil na sgoilearan air a bhith uabhasach trang ag obair airson consairt mòr na Nollaig am bliadhna 'The Lion, The Witch and The Wardrobe'. Cluinnidh sibh cò ris a tha e coltach a' cuir air dòigh consairt mòr den t-seòrsa seo, a' cruthachadh nan èididhean agus ag ionnsachadh na loidhnichean. Nach gabh sibh sgrìob gu ruige Narnia còmhla riutha.

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss