Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

17/01/2014

Aileag na seachdain 'sa còmhla ri Aileen Elder. Tha sinn a' comharrachadh Latha Winnie the Pooh còmhla ris na caraidean ainmeil aige Eyore, Piglet, Tigger agus na dichuimhnich Christopher Robbin. Air an ochdamh latha den Fhaoilleach 1882 rugadh AA Milne a chruthaich Winnie the Pooh agus mar sin air an latha seo a h-uile bliadhna tha's a' comharrachadh a cho-latha breith. Dè ni thusa air Latha Winnie the Pooh? Tha Shona Nic a' Phiocair a' faighinn a-mach dè tha cuid agaibh a dèanamh airson an latha seo a chomharrachadh.

Tha Mia Pickering, a tha a' dèanamh guth Katie Mòrag ann an Gàidhlig airson BBC ALBA, ag innse mun tlachd a th'ann a leithid a' chothrom fhaighinn.

Tha Catriona Lexy Chaimbeul ag innse mun a' chiad tachartas Ùghdaran Beò againn a-riamh anns a' Ghàidhlig far a bheil i fhèin a' cuir an cèill na trì sgeulachdan aice bho gheàrr-liosta Leughadairean Bookbug de Dhuaisean Leabhraichean Chloinne ann an Alba: Dè an uair a tha e a Mhgr Madadh?, Na Caraidean agus Acrachan.

Ceòl bho McFly agus Avicii. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 18 Jan 2014 12:03

Mia

Mia
Mia a rinn guth Katie Morag airson BBC ALBA

Bun Sgoil a' Bhac

Bun Sgoil a' Bhac
Bun Sgoil a' Bhac aig innse mu Winnie the Pooh

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.