iPlayer Radio What's New?
Image for 16/01/2014

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/01/2014

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Thursday 16 January 2014

Tha am modail ainmeil Kate Moss a' ruighinn ceann biadhna an-diugh agus i dà fhichead bliadhna a dh'aois an-diugh. Tha Sandra Mhoireach a' toirt luaidh air an seòrsa stoidhle aodaich dha bheil Kate Moss cho ainmeil.

Tha an cron a tha siùcar a' deanamh oirnn gu mòr anns na naidheachdan an dràsta. Tha Lillian NicDhòmhnaill, a tha ag obair na comhairliche-bìdh, a' mìneachadh.

Tha an fhèis Celtic Connections ann an Glaschu a' toiseachadh an-diugh. Cluinnidh sinn bho Mhairi Anna NicUalraig agus Iain Mac a' Ghobhainn a bhios air an àrd-ùrlar.

Agus tha Dòmhnall MacSuain air ais leis an t-sreath - Na còig rudan nach b'fhios dhomh mun àm seo an t-seachdain 'sa chaidh!bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss