Episode 3

Image for Episode 3Not currently available on BBC iPlayer

Episode 3 of 5

Duration: 45 minutes

Tha Donnie 'Dòtaman' MacLeòid a' sealtainn dhuinn gu bheil taobh eile air le sreath ur DIY! Le òrd is sàbh na làimh, tha Donnie ag obair air an taigh aige fhèin. A' cùmail sùil gheur air cosgaisean, tha Donnie a' cleachdadh seann stuth a-rithist mar 'units' agus 'worktops' airson dreach spaideil a chur air a' chidsin.

Tha e a' dèanamh obair-leasachaidh air an t-seòmar-shuidhe; teine ùr èifeachdach agus tòrr, tòrr comhdaich-bhlathachaidh fon làr! Tha Donnie cuideachd a' toirt seachad beachdan airson ar taighean a chumail ann an òrdugh- mar eiseimpleir a' cur phìoban ùra air oir a' mhullaich, a' càradh làr saimeant a tha briste, agus pròiseactan innteannach mar mullach bòrd ùr a dhèanamh de dh'fhiodh-làir a bh' aige mar-thà.

Ge bith dè th' ann; beachdan ùra, doighean-obrach, neo misneachd airson toiseach tòiseachaidh, tha rudeigin aig DIY le Donnie airson a h-uile DIYair.

Well loved TV personality Donnie MacLeod shows us a different side in this new series- his love of DIY! Armed with a hammer and saw, Donnie fearlessly undertakes work on his own home. In a cost-conscious refit of a 'granny-flat' kitchen, Donnie shows us how the likes of kitchen units and worktops can be reused to give a great new look, whilst also saving cash!

More money will be saved by an energy-efficient make-over of the living room, including a new fire plenty of insulation! Donnie also provides tips to keep properties in great condition, such as replacing old rhones and guttering, sorting out broken step tiles and fixing a cracked cement floor, as well as some great pointers on what to do with spare decking!

In this programme, Donnie gets to grips with different types of plumbing.

Credits

Presenter
Donnie Macleod

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss