Deiseil airson Deit?

Image for Deiseil airson Deit?Not currently available on BBC iPlayer

Episode 25 of 26

Duration: 12 minutes

Tha Gabriel air fiathachadh fhaighinn a dhol air deit ach chan eil fhios aige dè tha air a dhùileachadh bhuaithe. Tha na fhuair e de dhiofar seòrsa comhairle bho charaidean ga fhàgail ann an suidheachadh sgriosail. Mu dheireadh, tha e a' tuigsinn gu bheil e nas fheàrr a bhith nàdarrach na bhith ga ghiùlain fhèin ann an dòigh nach eil idir nàdarrach.

Gabriel has been asked out on a date, but doesn't know what is expected of him. His friends' conflicting advice on how to behave leads to disaster, and he decides that it is best to be himself, rather than put on an act.

 • Tidsearan & Pàrantan

  Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a bhrosnachadh mu na dàimhean agus mun ìmpidh a dh’fhaodas tighinn bho chomhaoisean. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

  This storyline in this episode can be used as stimulus to talk about peer pressure and relationships. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

 • Mun a' phrògraim seo

  Tha Gabriel air fiathachadh fhaighinn a dhol air deit ach chan eil fhios aige dè tha air a dhùileachadh bhuaithe. Tha na fhuair e de dhiofar seòrsa comhairle bho charaidean ga fhàgail ann an suidheachadh sgriosail. Mu dheireadh, tha e a’ tuigsinn gu bheil e nas fheàrr a bhith nàdarrach na bhith ga ghiùlain fhèin ann an dòigh nach eil idir nàdarrach.

  Gabriel has been asked out on a date, but doesn't know what is expected of him. His friends' conflicting advice on how to behave leads to disaster. He resolves that it is best to be himself rather than put on an act.

 • Anns a’ Chlas

  Faodar am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a bhrosnachadh mu na dàimhean agus mun ìmpidh a dh’fhaodas tighinn bho chomhaoisean. Faodar a chleachdadh cuideachd airson beachdachadh air spèis agus cuin a tha “an t-àm ceart” ann airson a dhol air deit. Faodaidh dol a-mach Gabriel còmhradh mu fèin-mhisneachd a bhrosnachadh cuideachd.
 • CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean:

Broadcasts

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss