Sorry, this episode is not currently available

Deiseil airson Deit?

Ceistean Lara Episode 25 of 26

Tha Gabriel air fiathachadh fhaighinn a dhol air deit ach chan eil fhios aige dè tha air a dhùileachadh bhuaithe. Tha na fhuair e de dhiofar seòrsa comhairle bho charaidean ga fhàgail ann an suidheachadh sgriosail. Mu dheireadh, tha e a' tuigsinn gu bheil e nas fheàrr a bhith nàdarrach na bhith ga ghiùlain fhèin ann an dòigh nach eil idir nàdarrach.

Gabriel has been asked out on a date, but doesn't know what is expected of him. His friends' conflicting advice on how to behave leads to disaster, and he decides that it is best to be himself, rather than put on an act.

Release date:

12 minutes

Last on

Wed 26 Oct 2016 18:25

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a bhrosnachadh mu na dàimhean agus mun ìmpidh a dh’fhaodas tighinn bho chomhaoisean. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This storyline in this episode can be used as stimulus to talk about peer pressure and relationships. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Tha Gabriel air fiathachadh fhaighinn a dhol air deit ach chan eil fhios aige dè tha air a dhùileachadh bhuaithe. Tha na fhuair e de dhiofar seòrsa comhairle bho charaidean ga fhàgail ann an suidheachadh sgriosail. Mu dheireadh, tha e a’ tuigsinn gu bheil e nas fheàrr a bhith nàdarrach na bhith ga ghiùlain fhèin ann an dòigh nach eil idir nàdarrach.

Gabriel has been asked out on a date, but doesn't know what is expected of him. His friends' conflicting advice on how to behave leads to disaster. He resolves that it is best to be himself rather than put on an act.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a bhrosnachadh mu na dàimhean agus mun ìmpidh a dh’fhaodas tighinn bho chomhaoisean. Faodar a chleachdadh cuideachd airson beachdachadh air spèis agus cuin a tha “an t-àm ceart” ann airson a dhol air deit. Faodaidh dol a-mach Gabriel còmhradh mu fèin-mhisneachd a bhrosnachadh cuideachd.

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives