Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh sàbhailteachd air slèibhtean nam beann far a bheil daoine ri sgitheadh. Tha dithis a tha eòlach air an spòrs a' toirt an comhairle fhèin seachad - Pàdraig MacAmhlaigh agus Dòmhnall Camshron.

Cluinnidh sinn bho Thormod MacIlleathain a bha ann an trom-neul, an dèidh tubaist, air co ris a tha e coltach a bhith a' dùsgadh às a leithid. Cuideachd tha an Dotair Alasdair Moireasdan a' mìneachadh mar nach eil a h-uile trom-neul coltach ri chèile.

Cuideachd tha a' FTSE 100 deich thar fhichead bliadhna na lathaichean seo agus tha Tom MacIllinnein ag innse an eachdraidh agus carson a tha a' footsie a dèanamh cho math an dràsta.

Agus tha Donnchadh Fearghasdan, a bha na cheannard air Sgoil a' Phluic, air a dhreuchd a leigeil dheth. Tha Coinneach a' faighinn sgeulachd beatha na h-obrach aig Donnchadh thairis nam bliadhnaichean. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 7 Jan 2014 21:03