This programme is not currently available on BBC iPlayer

Cunnart

Tha Cunnart a' tairgse boillsgeadh air a shaoghal. Ann an Afghanistan, tha dùbhlain gu leòr roimhe ann an sgìre far nach eil fàilte dha chuir air. 'S e Sudan a Deas an dùthaich as ùire san t-saoghal. Tha Dòmhnall a' sàs ann a bhith a' fastadh agus a' trèanadh sgiobaidhean gus Sudan a Deas a ghlanadh den armachd nach do spreadh, a tha a gànrachadh na dùthcha às dèidh còrr is fichead bliadhna de chogadh shìobhalta.

'S e Laos an dùthaich as motha a chaidh a sgrios le bomaichean ann an eachdraidh an t-saoghail. Chuir Dòmhnall seachad còig bliadhna an sin agus muinntir an àite nan èiginn caoidhteas fhaighinn de dhìleab mhìllteach Cogadh Bhietnam. Bho theaghlach, tha sinn a' cluinntinn cho moiteil agus a tha iad anns an obair a tha e a' dèanamh gus beatha dhaoine a shabhaladh ach cuideachd mun bhuaidh a tha a dhreuchd air a thoirt orrasan.

'Cunnart' offers a glimpse into the world of Donald MacDonald, who spent the last twenty years disposing of landmines and bombs in some of the world's most troubled regions. In South Sudan, Donald is tasked with organising teams and recruiting locals, to clear land littered with unexploded bombs and landmines after a civil war which lasted over two decades.

He recalls his time in Laos, the most bombed country in the world, where the locals were desperate for their contaminated land to be freed from bombs and landmines, a legacy of the Vietnam War.

Speaking to his family, we gain an insight into their pride in his job, where he saves lives, but also on the impact that it has had on their lives as he continues to work in places that most of us would never dream of going to, doing a job which would terrify the majority of people.

Release date:

1 hour

Last on

Mon 7 Mar 2016 22:30