This programme is not currently available on BBC iPlayer

Michelle at the Mod

Tha Michelle McManus a' cuir an tàlant a th'aice air seinn tro dhùbhlan ùr is i a' gabhail pàirt ann an co-fharpais an Aigeallan Airgid aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2013. Ga chuideachadh leis an dùbhlan mòr seo a tha an seinneadair Gàidhlig Catriona Watt, a tha air am bonn airgid agus am bonn òr a bhuannachadh mur thràth, agus tidsear bun-sgoil Gàidhlig John Joe MacNèill a tha gu bhi
stiùireadh Michelle tron dheuchainn Ghàidhlig airson an 'Cairt Airgid' fhaighinn.

Bi Michelle a coinneachadh ris an t-eòlaiche òrain, Morag NicLeòid, a bha na cuideachd na britheamh aig Mòdan , airson beagan comhairle fhaighinn air na h-òrain aice agus tha a caraid Kenny Macleòid dha cuideachadh le aodach freagarrach a' lorg.

Ach le a beatha cho trang 's i a faighinn deiseal airson Fèis Dhùn Èideann agus airson panto Nollaig, am bi Michelle soirbheachail air an àrd-ùrlar aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2013?

Singer Michelle McManus draws on all her singing experience and love of Gaelic culture as she embarks on her biggest challenge yet, to enter the Silver Pendant competition for Gaelic learners at the 2013 Mod.

Helping her on her journey are Gaelic singer, Catriona Watt, herself a previous Silver Pendant winner, and Gaelic language teacher, John Joe MacNeil, who will tutor her through her initial Silver Card Gaelic test.

Michelle travels to Scalpay to get some tips from former Mod judge, Morag MacLeod, and friend Kenny MacLeod goes shopping for her Mod outfit, as the competition date draws nearer. Trying to fit in her Mod preparations with her hectic life fitting in her Edinburgh Fringe musicals show and her panto commitments is a challenge but will she succeed on the Mod stage?

Release date:

1 hour

Last on

Sun 26 Jun 2016 22:00