Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/12/2013

Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Aonghas MacColla, Chris Armstrong, Seumas MacCoinnich à Leòdhas, Còmhlan Pìoba Nàiseanta nan Òganach agus puirt a chluichd Raibeart Watt à Èirinn a Tuath aig cuirm ann an Uibhist a Deas bho chionn beagan bhliadhnaichean.
Cailean MacLean with pipe music from Angus McColl, Chris Armstrong, Lewis piper Seumas MacKenzie, the National Youth Pipe Band and a set from Northern Irish piper Robert Watt at a concert in South Uist a few years ago.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 22 Dec 2013 13:30