Sorry, this episode is not currently available

Treubh Hmong/The Love Market

Ann an sgìrean àrda ceann a-tuath Vietnam, tha baile iomallach Sapa, far a bheil diofar threubhan dathach a' fuireach. Thòisich luchd-turais a' tighinn gu Sapa anns na naochadan, agus an-diugh, tha timcheall air dà cheud nighean eadar seachd is ochd-deug bliadhna a dh'aois, a' dèanamh bith-beò bho a bhith a' reic na h-obrach-grèise aca air na sràidean.

Tha a' chlann-nighean beòthail agus comasach, agus tha miann aca air beatha nas fheàrr na th' aca. Ach ciamar a sheasas iad ris an leum bho chultar treubhach iomallach gu a bhith beò ann an Àisia san aonamh-linn-air fhichead.

In the highlands of north Vietnam lies the remote town of Sapa, home to a mosaic of colourful hill tribes. Sapa opened to tourism in the late 1990s and now roughly 200 hill tribe girls aged seven to eighteen live independently on the streets of Sapa to sell embroidery.

The girls are savvy, street smart and dream of life beyond selling souvenirs, but how will they survive the leap from remote tribal culture to 21st-century Asia?

Release date:

50 minutes

Last on

Sun 24 May 2015 23:00