Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Dà uair a thìde de cheòl is còmhradh math beòthail cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Bìth Iain a' cur fàilte an t-seachdain-sa air a' bhan-Uibhisteach Seonag NicAnndrais, a tha na Manaidsear Chùrsaichean aig Clì Gàidhlig ann an Inbhirnis. Seach gum bith Seonag air ùr thilleadh à Astrailia, tha e dualtach gum bìth seanchas air leth inntinneach aice. A bharrachd air na roghainnean ciùil pearsanta aig Seonag, mar is àbhaist cuideachd bìth taghadh measgaichte de sheinneadairean is còmhlain aig Iain fhèin. Sin bho Americana gu folk is Country & Western, nam measg seann òrain agus cuid a tha buileach ùr air an clàradh.

John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen ideal for the end of the week. This week John welcomes Seonag Anderson to the studio. Originally from North Uist, Seonag now lives in Inverness and works for the Gaelic body Clì, organising courses throughout Scotland for Gaelic learners. Seonag also likes to travel and she has just returned from Australia. She will also reveal her four personal favourite songs while John introduces a variety of music on the show ranging from traditional country and western stars to folk, Gaelic and Celtic performers.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 6 Dec 2013 21:00