Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

05/12/2013

Chaidh Boris Johnson a chàineadh airson a bhith ag radh gur e daoine le IQ àrd a-mhàin, a nì adhartas ann an saoghal na h-obrach. A bheil ceangal eadar IQ agus inbhe sòisealta? Cluinnear beachdan bho Chairistiona NicChonail agus Dòmhnall Macleòid.

Tha Fèis Fhiolmaichean Chrombaidh a' tòiseachadh Dihaoine agus bidh Ailean MacAoidh, a th'air a bhith a' sàs san fhèis airson iomadh bliadhna, ag innse na tha gu bhith dol.

Tha Laura NicIllFhinnein air bhith toirt sùil air an fhiolm ,Saving Mr Banks, a tha ag innse an sgeulachd air cùl an fhiolm, Mary Poppins.

Agus bidh Murchadh Moireasdan ag innse dhuinn mu chuid de na bhios ri fhaicinn air BBC Alba air an t-seachdain a tha romhainn.

Am measg a' chiùil tha Chloe Howl, Gabrielle Aplin agus The Killers. bbc.co.uk/feasgar.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Thu 5 Dec 2013 12:03