Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach. Tillidh Pluto air ais dha na 80's uair eile a-nochd air Siubhal gu Seachd le Pluto agus e a' toirt sùil air a' bhliadhna 1989 nuair a bha brògan mòr geal, briogaisean teann dubh agus seacaidean leathair donn 'san fhasan aige.....de bha sibh pèin ris aig an àm neo a bheil òran bhon a' bhliadhna sin a chòrdadh ribh a chluintinn air a' phrògram? Cuiribh fios thuige air post dealan gu pluto@bbc.co.uk le ar smuaintinn no fàgaibh teachdaireachd air an làrach.

Entertainment and the latest news to see you home with Derek Murray. Tonight, Derek plays some outstanding tracks and recalls some notable events from 1989. Do you have any memories or favourite songs from this year? Get in touch via pluto@bbc.co.uk or contact us on the freephone: 08000 967050.

1 hour, 30 minutes

Last on

Tue 3 Dec 2013 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.