This programme is not currently available on BBC iPlayer

The Sandyford Murder - Sgeulachd Jessie McLachlan (The Jessie McLachlan Story)

Chuir Jessie McLachlan seachad bliadhnaichean mòra sa phrìosan airson murt a tha sinn cha mhòr cinnteach nach do rinn ì. Chaidh a sgeulachd aice a dheanamh ainmeil sa leabhar aig Jack House, 'Square Mile of Murder'. Tha na ceithir cùisean murt sin fhathast air bilean dhaoine tha eòlach air fòirneart ann an Glaschu. A-nise, cluinnear an eachdraidh as ùr.

Mu cheithir uairean sa mhadainn air 5mh Iuchar 1862, bha triùir pheathraichean a' coiseachd sios 'Sauchiehall Road' ann an Glaschu. Bho thaigh ri taobh a rathaid, chual' iad boireannach a' sgiamhail. Ach cha deach iad faisg air an taigh, feuch a faigheadh iad a-mach dè bha ceàrr.

Nam bitheadh iad air sin a dheanamh, ma dh'fhaodte gum biodh cinnt againn thaobh aithne cheart 'murtair Sandyford Place'.

The case of Jessie McLachlan, known as 'the Sandyford killing', is the third in a four part series looking at Glasgow's notorious 'square mile murders.' Jess McPherson worked at Sandyford Place, part of gentrified Glasgow.

In the early hours of a summer morning in 1862, she was found badly beaten and dying in her basement bedroom. Her best friend Jessie McLachlan was subsequently arrested and accused of murder. There was a public outcry however, when it became evident that McLachlan's wealthy employers were being protected by the authorities.

Jessie McLachlan always denied the murder, and maintained that James Fleming had attacked McPherson in a fit of drunken rage, but despite much evidence against Fleming, a jury found McLachlan guilty and she was sentenced to hang. Despite widespread public sympathy, she went on to serve fifteen years in prison after the sentence was commuted. The verdict is still considered one of Scotland's most shocking miscarriages of justice.

Release date:

45 minutes

Last on

Mon 20 Mar 2017 22:30