Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Manylu: Rhwyg Rygbi Cymru

Yn 2003 cafodd rygbi Cymru ei ail-strwythuro gan sefydlu tîmau rhanbarthol. Ond ddegawd yn ddiweddarach mae rhai ffigurau amlwg o fewn y gêm yn cwestiynu dyfodol y tîmau hynny. Tra fod y tîm cenedlaethol wedi mwynhau’r cyfnod mwya’ llewyrchus ers yr 1970au yn ystod y deng mlynedd ddiwetha’, gan gipio’r Gamp Lawn dair gwaith mewn wyth mlynedd, prin iawn yw’r llwyddiant mae tîmau rhanbarthol Cymru wedi ei brofi. Gyda nifer cynyddol o’r prif chwaraewyr yn gadael am Ffrainc, a’r berthynas rhwng yr Undeb a’r rhanbarthau yn fregus, a yw dyddiau’r Scarlets, y Gweilch, y Gleision a’r Dreigiau yn dirwyn i ben? Ar Manylu yr wythnos hon, sylw i’r sgarmes sy’n bygwth rhwygo rygbi Cymru.

29 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 8 Rhag 2013 17:31

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss