iPlayer Radio What's New?
Image for 29/11/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/11/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 29 November 2013

An t-seachdain-sa prògram sònraichte à Sgoil Taobh na Pàirce ann an Dùn Èideann. Tha Janice Ann NicAoidh agus Calum MacConaill a' faighinn cuairt timcheall na diofar chlasaichean agus cuideachd a' faighinn facal air na sgoilearan agus air na tidsearan mar a tha 'd a' dol mun cuairt. Cluinnidh sinn mar a tha an t-àite a' còrdadh riutha uile 's gheibh sinn òran agus port no dha cuideachd. bbc.co.uk/aileag.

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for 2

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.