Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha Coinneach MacÌomhair is Ishbel Mhoireach a' cur cuairt air taisbeanadh de dh'ealan Alan Ramsay a tha ga shealltainn aig Taigh-tasgaidh a Hunterian ann an Glaschu gu toiseach na bliadhna. Tha 300 bliadhna bho rugadh Ramsay a bha ainmeil airson deilbh dhaoine a pheant e aig àm an t-Soillseachaidh Albannaich. Fhads a bha Coinneach anns a Hunterian thug e Iain MacNèill agus An t-Urr Dòmhnall Micheal MacAonghais còmhla ris airson sùil a thoirt air cuid de na cruinneachaidhean eile a th' anns an taigh-tasgaidh - nan luib tha beathaichean is nàdar, buill cuirp, ionnsramaidean-ciùil is àrc-eòlas às an Èipheit. bbc.co.uk/coinnneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 26 Nov 2013 21:03