Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Manylu: Gweithio am ddim?

Mae nifer cynyddol o gymunedau yn wynebu colli adnoddau sylfaenol fel llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden oherwydd toriadau ariannol y Llywodraeth. Mae pwysau ar wirfoddolwyr i ysgwyddo’r baich o’u rhedeg – ond pa mor deg ydy gofyn i bobl weithio am ddim?

Mae’n bedair blynedd ers i'r prif weinidog David Cameron alw am sefydlu'r gymdeithas fawr - "The Big Society". Y bwriad oedd cael unigolion i redeg nifer o wasanaethau cymunedol fel rhan o’r arbedion ariannol oedd y Toriaid am wneud er mwyn cael Prydain allan o ddyled. Ond yn ôl ymchwil diweddar, dim ond un mewn deg ohonom sydd yn cymeryd rhan mewn gweithgaredd gwirfoddol. Wrth i'r toriadau ariannol frathu - ydy gofyn i unigolion ysgwyddo'r baich yn gweithio? Mi fydd Manylu’r wythnos hon yn ymweld â grwpiau ac unigolion sydd yn rhedeg nifer o weithgareddau yn wirfoddol, ac yn siarad â rhai sydd yn pryderu am ddyfodol adnoddau lleol yn eu hardal nhw.

Dyddiad Rhyddhau:

26 o funudau

Darllediad diwethaf

Mer 27 Tach 2013 14:04

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.