Sorry, this episode is not currently available

Sèidean Ceòlmhor/Song for Sniffles

Bhipo, Series 2 Episode 20 of 26

Tha farmad aig Sèidean ri muinntir a' bhaile oir tha dachaighean agus dualchas aca - rud nach eil aigesan. Nuair a tha e a' cluiche fonn air an duiseal tha seo a' tàladh a-steach na Goggan. Agus tha planaichean nas seòlta aig Ogg.

Sèidean is jealous of the villagers as they have their own homes and traditions - and he doesn't. When he plays a tune on the flute this attracts the Goggs, and Ogg has some cunning plans up his sleeve.

12 minutes

Last on

Sun 19 Jul 2015 16:35