Sorry, this episode is not currently available

Gaol is Gonadh

Ceistean Lara Episode 16 of 26

Tha Tònaidh a' tuiteam ann an gaol le Brenda, nighean sa chlas. Tha e a' co-dhùnadh gun innis e seo dhi le bhidio dheth fhèin a' seinn òran gaoil sònraichte a chuir thuice air post-dealain. Gu mì-fhortanach tha am post-dealain a' dol chun a h-uile duine anns a' chlas agus tha Brenda air a nàireachadh.

Tony falls for Brenda, a girl in his class. He decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song. Unfortunately, Tony sends the video to the entire class by mistake and humiliates Brenda.

Release date:

12 minutes

Last on

Thu 23 Jul 2015 18:30

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh air còmhradh mu dè na modhan a tha freagarrach eadar charaidean. Tha e cuideachd feumail mar ciad eòlas air cuspair nas motha: a’ roinn ìomhaighean didseatach agus stuthan eile air-loidhne. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used by parents or by teachers to generate discussion about acceptable behaviour between friends and good communication. It is also useful as an introduction to a larger issue: sharing digital images and content online. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Tha Tònaidh a’ tuiteam ann an gaol le Brenda, nighean sa chlas. Tha e a’ co-dhùnadh gun innis e seo dhi le bhidio dheth fhèin a’ seinn òran gaoil sònraichte a chuir thuice air post-dealain. Gu mì-fhortanach tha am post-dealain a’ dol chun a h-uile duine anns a’ chlas agus tha Brenda air a nàireachadh.

Tony falls for Brenda, a girl in his class. He decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song. Unfortunately, Tony sends the video to the entire class by mistake and humiliates Brenda.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh air còmhradh mu dè na modhan a tha freagarrach eadar charaidean agus co ris a tha deagh chonaltradh coltach. Tha e cuideachd feumail mar ciad eòlas air cuspair nas motha, sin a’ roinn ìomhaighean didseatach agus stuthan eile air-loidhne, ge bith an ann ann am fòram, air bùird-brath no tro phost-dealain.

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives