Episode 2

Image for Episode 2Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 21 Episode 2 of 16

Duration: 30 minutes

An t-seachdain a-rithist, tha sgioba Eòrpa ag aithris air na sgeulachdan as inntinniche bho air feadh na Roinn Eòrpa.

Another edition of Eorpa, reporting on the most interesting stories from around Europe.

 • In-imirichean mì-laghail ann an suidheachadh glè dhuilich san Dainmhairg

  denmark_1

  Ged nach eil figearan dearbhte ann, tha na h-ùghdarrasan a’ dèanamh dheth gu bheil eadar deich agus còig deug mìle neach anns an Danmhairg às aonais dachaigh. Tha mòran dhiubh sin as an dùthaich gu mì-laghail. Ach – chan eil an Danmhairg a’ toirt seirbheisean bunaiteach meidigeach seachad, mura h-eil cead agad a bhith san dùthaich. Tha sin a’ fàgail mòran ann an suidheachadh glè dhuilich. Tha Alasdair Friseal ann an Copenhagen, a’ coinneachadh ri buidhnean saor-thoileach a tha a’ feuchainn ri in-imirichean mì-laghail a chuideachadh.

 • The plight of illegal immigrants in Denmark

  denmark_2

  Although there are no exact figures, authorities estimate that there are between ten and fifteen thousand homeless people in Denmark. Many of them are in the country illegally. But Denmark doesn’t provide specialist health care to those who do not have permission to be in the country. That leaves many in difficult situations. Alasdair Fraser is in Copenhagen to meet with volunteer groups who help illegal immigrants.

 • Margaidhean ùra aig na h-Eileanan Fàrach

  faroe_1

  Anns an Lùnastal 2013, chuir an EU smachd-bhannan air na h-Eileanan Fàrach airson cuotathan iasgaich a bhriseadh. Chaidh cead a dhiùltadh dhaibh iasg a’ reic gu dùthchannan an EU agus chaidh casg a chur air bàtaichean-iasgaich Fàrach bho bhith a’ tighinn gu tìr aig puirt an EU – ach ann an suidhichidhean èiginneach. Leis gu bheil an eaconamaidh a’ crochadh cha mhòr air fad air iasgach bha dùil gun toireadh e buille chruaidh air an sgìre. Ach tha tionndadh gu tur eadar-dhealaichte air gabhail àite sna h-eileanan ‘s iad air margaidhean ùra a shireadh. Tha Alasdair Friseal as na h-Eileanan Fàrach airson faighinn a-mach mar a tha a’ dol dhaibh.

 • The Faroe Islands new markets

  faroe_2

  In August 2013, the EU imposed trade sanctions on the Faroe Islands after repeatedly breaching fish quotas. They were refusing permission to export fish to the EU nations and Faroese vessels have been from EU ports except in cases of emergency. As fish makes up most of the Faroe Islands’ exports the move was expected to hit the area hard. But the North Atlantic island group has defied all the odds by seeking new markets further afield. Alasdair Fraser travels to the Faroe Islands to find out how they turned their fortunes around.

Credits

Producer
Rebecca MacLennan

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss