Norman MacLeod - Carpenters

Sàr Chlàr, Sàr Chlàr Episode 12 of 15
Listen in pop-out player

Tormod MacLeòid à Scalpaigh le taghadh de dh' òrain far a' chlàr is motha tha còrdadh ris - The Carpenters. Tha Tormod a mìneachadh dha Patsi NicChoinnich carson a tha an clàr a' còrdadh ris gu mòr.
Broadcaster Norman MacLeod from Scalpay discusses with Patsi MacKenzie his favourite album, The Carpenters, and why he enjoys it so much.

23 days left to listen

57 minutes

Last on

Yesterday 11:00