iPlayer Radio What's New?

Èisteachd is Labhairt Episode guide

 1. Nuair a thig saorsa

  Tha Ben ag obair air pròiseact eachdraidh air an Dara Cogadh le taic bho Antaidh Mhòr.

  First broadcast: 20 Dec 2013

 2. Coinnichidh sinn a-rithist

  Tha Ben ag obair air pròiseact eachdraidh air an Dara Cogadh le taic bho Antaidh Mhòr.

  First broadcast: 13 Dec 2013

 3. Cò leis a bha a' bhràiste

  Tha Freya a' leantainn oirre ag ionnsachadh mu na thachair ann an latha nan Lochlannach.

  First broadcast: 06 Dec 2013

 4. A' bhraiste airgid

  Lean Freya 's i a' faighinn a-mach mu na rudan a thachair ann an latha nan Lochlannach.

  First broadcast: 29 Nov 2013

 5. An tuath-gaoithe

  Na ceistean a tha ag èirigh mu thuathan-gaoithe ann an coimhearsnachd.

  First broadcast: 22 Nov 2013

 6. An tuath-gaoithe

  Na ceistean a tha ag èirigh mu thuathan-gaoithe ann an coimhearsnachd.

  First broadcast: 15 Nov 2013

 7. A' call a' cheangail

  A' bhuaidh a tha aig gluasad gu dùthaich eile air dithis sgoilear òg.

  First broadcast: 08 Nov 2013

 8. Baile mòr, cànan ùr

  A' bhuaidh a tha aig gluasad gu dùthaich eile air dithis sgoilear òg.

  First broadcast: 01 Nov 2013

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss