iPlayer Radio What's New?
Image for 06/11/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

06/11/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Wednesday 06 November 2013

Tha Hans Blix a b'àbhaist a bhith na neach-sgrùdaidh air armachd cogaidh an UN a' cuir ìmpidh air èolaichean-saidheans niùclasach Thorium a chleachdadh mar chonnadh ùr anns na reactaran. Tha e ag radh gu bheil an eileamaid rèidio-beò seo tòrr mòr nas sàbhailte na uranium. Tha Murchadh Peutan a' toirt dhuinn fiosrachadh air dè th'ann an Thorium, cuin a thèid a chleachdadh agus na buanachdan a th'ann.

Mìnichidh Calum MacConail na beachdan air mar a bhàsaich am fear-ciùil Ameireaganach Kurt Cobain. B'esan am prìomh sheinneadair aig a' chòmhlan ainmeil Nirvana. Chaidh fhaighinn marbh aig a dhachaigh ann an Seattle. Bha cuid am beachd gun robh làmh aige na bheatha fhèin ach tha cuid eile ag amharras gun deachaidh a mhurt.

Tha dà fhichead bliadhna bho nochd an dealbh-chluich chliùiteach The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil air an àrd-ùrlar. Tha Dolina NicIllinnein, a bha an sàs anns a' bhuidheann 7:84, a' cuimhneachadh air a bhuaidh a bh'aig an sgrìobhadh aig John McGrath orrasan a chunnaic an dealbh-chluich agus orrasan a bha an sàs air an àrd-ùrlar. Cuideachd an dìleab a chaidh fhàgail ann an saoghal nan Gàidheal agus nan Ealain. bbc.co.uk/coinneach.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss