Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

25/10/2013

Tha prògram sònraichte de dh'Aileag à Èirinn an t-seachdain-s'. Tha Janice Ann agus Calum a' leantainn buidheann-òigridh Fèis Taigh Dhonnchaidh an Leòdhas 's iad air turas a Shiorrachd Ghallaibh an Èirinn airson deireadh seachdain. Cluinnidh sibh iad ag ionnsachadh beagan mun cheòl, mun chànan agus mun chultar san sgìre àlainn seo de dh' Èirinn agus cluinnidh sibh na tàlantan ciùil aig muinntir Fèis Taigh Dhonnchaidh cuideachd.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 26 Oct 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.