iPlayer Radio What's New?
Image for 23/10/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

23/10/2013

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Wednesday 23 October 2013

Tha Murchadh MacLeòid ag innse mun leabhar ùr Romps,Tots and Boffins aig Robert Hutton a tha a' mìneachadh dè a tha luchd-naidheachd a' ciallachadh leis a' chainnt neònach aca.

'S e film ciùil caran eadar-dhealaichte, The Blues Brothers, a thagh Michelle NicDhòmhnaill an-diugh . Film a shaoileadh cuid nach robh buileach na 'musical' ach dè beachd Michelle air?

Agus tha Alasdair MacCaluim air a bhith cuairt timcheall taisbeanadh air beatha Andrew Carnegie, a bhuineadh do Dhùn Phàrlain, a tha ga shealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba aig Taigh an Ròid an Dùn Èideann gu toiseach na h-ath bhliadhna. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss