Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Là Mòr nan Còisirean Dùthchail bho Mhòd 2013

Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn agus Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh, sin prìomh dhuaisean nan còisirean a thathar a' toirt seachad an diugh. Cluinnidh sibh na farpaisean beò bho Thalla-bhaile Phàislig còmhla ri Jo NicDhòmhnaill agus a' toirt seachad am beachdan fhèin bithidh Iseabail Nic an t-Sagairt agus Raymond Bremner.

Release date:

4 hours

Last on

Fri 18 Oct 2013 13:30

Mòd 2013

Co-sheirm (Fo 13 bliadhna)

Faigh criomagan agus tòrr eile air làrach Mòd 2013.