Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Là Mòr nan Còisirean Dùthchail bho Mhòd 2013

Là mòr nan Còisirean Dùthchail bho Mhòd Phàislig le Cathy NicDhòmhnaill. 'S ann am farpais do Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul a bhios na còisirean agus bithidh Pòl MacCaluim agus Ailean Dòmhnallach a' toirt seachad am beachdan air an dà fharpais.

Release date:

4 hours, 5 minutes

Last on

Thu 17 Oct 2013 13:30

Mòd 2013

Co-sheirm (Fo 13 bliadhna)

Faigh criomagan agus tòrr eile air làrach Mòd 2013.