iPlayer Radio What's New?
Image for 16/10/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/10/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Wednesday 16 October 2013

Sùil air Conservatoire Rìoghail na h-Alba, àite a tha làn chothroman do luchd-ciùil traidiseanta. Tha Josh Dixon, Ceannard Ceòl Albannach a' dearbhadh gu bheil cliù ceòl traidiseanta na h-Alba aig an aon ìre ri ceòl sam bith eile a tha na h-oileanaich ag ionnsachadh, agus bheir e mìneachadh air cho cudthromach 's a tha ceòl traidiseanta aig an àm seo ann an eachdraidh na dùthcha. Tha Kenna Chaimbeul, Mina Nic a' Ghobhainn agus Calum Ross ag innse mun a' chùrsa agus na diofar freumhan ciùil a tha ri chluinntinn agus ri ionnsachadh. Gheibh sinn beachd bho na h-oileanaich fhèin - Seonag Buxton, Ceitlin Nic a' Ghobhainn agus Ian Mac a' Ghobhainn - mu na tha iad a' faighinn às a' Chonservatoire, is na dh'fhaodadh a bhith romhpa às dèidh dhaibh ceumnachadh.
bbc.co.uk/alba.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss