iPlayer Radio What's New?
Image for 11/10/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

11/10/2013

Duration:
1 hour, 57 minutes
First broadcast:
Friday 11 October 2013

Tha an t-eòlaiche-siubhail Daibhidh Byrne air tilleadh à Berlin bho chionn ghoirid agus tha e gu bhith ag innse dhuinn cho tarraingeach agus a tha am bàile seo do luchd-siubhail.

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' fosgladh gu h-oifigeil a-nochd ann am Pàislig agus bidh gu leòr a' tadhal air a' bhaile sin air an t-seachdain a tha romhainn nam measg sgioba Aileag aig a bheil prògram beò bhon a' Mhòd air BBC Radio nan Gàidheal feasgar Diciadain. 'S i Janice Ann a bhios a' lìbhrigeadh a' phrògram agus tha ise a' tadhal air Feasgar an-diugh airson innse dè na tha anns an amharc aca airson a' phrògram sònraichte seo.

Tha Aonghas Dòmhnallach air ais a' toirt a bheachdan annasach fhèin air naidheachan na seachdain agus tha Dòmhnall Iain MacRisnidh an seo fad a' phrògram airson sùil a thoirt air cìnn-naidheachd na maidne.

Am measg a' chiùil tha Noah and the Whale, Bastille agus The Naked and Famous. bbc.co.uk/feasgar.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss