Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Pluto. Feasgar Diardaoin agus cothrom aig cuideigin bhon luchd eisteachd trì òrain a thaghadh agus innis carson a tha iad sònraichte dhaibh. Cluichidh Pluto rud sam bith! Sùil cuideachd air spòrs ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta. Ma tha fiosrachadh agaibh no ma tha sibh airson òran a' chluinntinn, cur fios thugainn! Fàg teachdaireachd air ar duilleag Facebook, no cur post-dealain gu pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh 08000 967050.

Entertainment and the latest news to see you home with Derek MacKay. Tonight, one listener chooses 3 songs revealing why they are so special. A look also at up and coming local, national and international sporting events over the weekend. If you have any information or requests get in touch via our Facebook page, e-mail us at pluto@bbc.co.uk or contact us on the freephone: 08000 967050.

If you have 3 songs and special reasons as to why they are important we would love to hear from you. Phone 08000 967 050 or e-mail: pluto@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Thu 10 Oct 2013 17:30

Geamannan nan Eilean: Gotland 2017

Geamannan nan Eilean

Sgioba nan Eilean Siar a' farpais aig Geamannan nan Eilean ann an Gotland 2017

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.