Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An-diugh colbhan nam pàipearan naidheachd còmhla ri Mairead NicSuain ann an stiùidio Dhùn Èidinn, Litir à Èirinn còmhla ri Maureen NicFhionghuin agus tha sinn a' dol dhan tasglann againn, air ais chun an Dùbhlachd anns a' bhliadhna naoi ceud deug ceithir fichead agus a h-ochd deug, a dh'èisteachd ri còmhradh mu ainglean. A freagairt na ceist saoil a bheil iad ann bha Iain Crichton Mac a' Ghobhainn, an t-Urr Coinneach Stiùbhart, Ruairidh Moireach agus Mgr Calum MacNèill. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Mon 30 Sep 2013 21:00