Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

27/09/2013

An t-seachdain 'sa tha Aileen Elder còmhla ribh le Aileag. An lùib na th'air chlàr tha reasabaidh aran-meas agus 's i Rachel Ross Jordan as an Rubha ann an Leòdhas a bha trang 'sa chidsin an t-seachdain 'sa. Tha Derick agus Megan bho sgioba De a Nis? a' tighinn air chèilidh agus gheibh sin a-mach dè na rudan spòrsail a bhios acasan 'sa phrògram agus an t-sreath ùr a' tòiseachdadh a dh'aithghearr. 'S i Isabelle Nic Ille Bhàin a tha a' toirt sùil air naidheachdan na seachdain 'sa agus tha Hannah air a bhith a' leughadh an leabhar How To make A Golem and Terrify People a sgrìobh Arlette J Willis. Saoil dè a shaoil Isabelle dheth? Feumaidh sibh èisteachd. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 28 Sep 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.