Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

From Harris With Love Episode 2 of 6

Sreath a tha a' leantainn sgeulachdan cuid dhe na daoine a tha a' fuireach ann an eilean àlainn na Hearadh, gu h-àraid muinntir a chinn a tuath, ach le sgrìob neo dha gu deas cuideachd! Bho chionn deich bliadhna, fhuair muinntir cheann a tuath na Hearadh sealbh air an fhearann air a bheil iad a' fuireach agus chaidh Urras Cheann a Tuath na Hearadh a' stèidheachadh airson an oighreachd a' ruith as leth na coimhearsnachd.

Se coimhearsnachd sgaipte a th'ann le deugachadh de bhailtean beag, ach chaneil ach timcheall air seachd ceud neach a' fuireach anns a cheann a tuath air fad. Gach seachdainn, bi sinn a' cur eòlas air muinntir an àite. Anns an darna prògram, là mòr anns a choimhearsnachd le Fèill Aiteachais a Chinn a Tuath a' gabhail àite, tha Moreen agus nigheanan a chòisir ag ullachadh airson a Mhòd agus chaneil samhradh thioram anns na Hearadh a' cordadh ris a h-uile duine idir!

Ten years ago, the people of North Harris took ownership of the land on which they live and the North Harris Trust was formed to run the estate on behalf of the community. It is sparsely populated with around 700 residents who live in villages dotted around the area.

In this episode, it's a big day in the community, the day of the North Harris Show. Moreen and the girls in the choir prepare for the Mod, whilst a dry summer in Harris is causing problems for Sammy.

30 minutes

Last on

Sun 22 Jun 2014 20:30
Added. Check out your playlist Dismiss