Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

20/09/2013

'Se Seachdain Nàiseanta Cupcake agus airson an t-seachain seo a chomharraachadh tha mòran rudan sònraichte a' dol leithid adhartachaidhean agus bake-offs airson carthanntais ann am bùithean, sgoiltean agus clubaichean air feadh na dùthcha. Se amas Seachdain Nàiseanta Cupcake gun còrd aon chèic - cupcake - leis a h-uile duine air feadh na dùthcha co dhiù aon uair 'san latha. Uill chì sinn an gabh na cupcakes aig Eilidh Duncan à Leòdhas ithe agus i fhèin agus Janice Ann air a bhith trang anns a' chidsin.

Tha Calum air ais leis an t-sreath air ionnnstramaidean cìuil agus agus an t-seachdain-sa am piàno a th'aige.

Le bliadhna ri dhol gu àm an Referendum, tha Isabelle Nic IlleBhàin air a bhith a' faighinn a-mach barrachd ma dheidhinn.

A thuilleadh air an sin tha Aileen ag innse dhuinn mun phlanaid Mars agus i cuideachd a' foighneachd an tig an latha nuair is urrainn do dhaoine fuireach ann? bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 21 Sep 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.